Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde mellem skole og hjem

Et godt samarbejde mellem skole og hjem skal løses i samarbejde med elev og forældre

En god skole forudsætter konstruktiv medvirken fra alle parter og bygger på anerkendende og forpligtende aftaler mellem skole, elev og forældre.

Løsningen og håndteringen af dagligdagens udfordringer og problemstillinger sker i åben og direkte dialog mellem lærere/pædagoger, elev og forældre. Målet er et godt, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde med fokus på den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling.

Den enkelte elev skal føle sig værdsat og aktivt deltage i klassens arbejde.

Lærere og pædagoger samarbejder om det konkrete forældresamarbejde.

Skole/hjem samtaler

Der afvikles samtaler efter behov.

Samtalerne gennemføres som åbne samtaler, hvor såvel lærere, pædagoger, elev og forældre kan tage initiativ til en samtale.

På 9. årgang forventes skole, elev og forældre at have haft en samtale i løbet af efteråret.

Teamene planlægger og aftaler selv samtalernes konkrete tilrettelæggelse.

Alle hjem skal tilbydes minimum én samtale pr. skoleår.

Forventninger til forældrene (forældreansvar)

Det er skolens forventning, at forældrene optræder som gode rollemodeller, deltager i forældremøder o. lign. og bakker loyalt op om fællesskabets regler, f.eks. klasseregler, principper m.m.

Det er forældrenes opgave at sørge for, at eleverne passer skolegangen. At eleverne møder til tiden, veludhvilede, klar til undervisning (opsat til læring) og har deres ting i orden (lektier, madpakker, idrætstøj, materialer m.m.)

Forældrene skal give besked til skolen, hvis deres barn er fraværende. Beskeder om fravær skal gives via kontaktbogen eller på AULA, gerne fra den første fraværsdag og senest ved sygdommens/fraværets ophør.

Ønske om ekstraordinært fri skal aftales forud med klassens lærere. Ekstraordinært fri ud over én dag skal aftales med skolens ledelse.

Information til forældre, og en stor del af kommunikationen mellem skole og hjem, foregår via AULA.

Skolen forventer, at forældrene holdes sig ajour i AULA og kommunikerer via besked systemet eller kontaktbogen.

 Hvis forældrene har problemer med at komme på AULA, er man altid velkommen til at henvende sig på skolen (kontoret).

Forældrene er velkomne til at deltage i klassens arbejde (undervisningen) efter forudgående aftale med læreren. Husk at aftale hvilken rolle og opgave, man som forældre har i klassen, så man bedst muligt medvirker til klassens aktuelle arbejde.